Ophalen Kaaskoemest

Ik kom koemest ophalen op zaterdag 23 maart tussen 9.00 en 12.00 uur.
Voor grotere hoeveelheden breng je een karretje mee die we met de shovel volladen.

Inschrijven